Archive for the tag "rain"

Poca aigua…

Una mica de pluja…

aigua…

Després de ploure…

Ahir va ploure…

Lliris

Ahir va ploure…