Archive for the tag "France"

Pipes

El llac

Setembre…

La flor…

Landes en companyía…

Tarda al llac…

Petanca…

Els joncs…

Landes. Els joncs.

La gota