Archive for the tag "dog"

Passeig al costat del riu…

De les mirades…

Els gossos tambe tenen sed…

Qüestió de mides…

Passeig entretingut…

…ben còmode

“Bizkor”

El gos tenia sed…

Petit descans…

Atenció…