Archive for the tag "bridge"

Panoramica del pont amb boira

Llum al pont

Es fa fosc més aviat…

Cel de plom sobre el pont

El vell pont…

Els dracs del pont…

lluita de llum i ombres

De nit al pont…

Tarda de setembre des del pont.

L’espill