Archive for the category "Uncategorized"

Marea molt baixa…

Descans

Ben abrigat

Cau el sol

Sobre el riu

Canvi de periodicitat

Mitja llum