Archive for the category "Uncategorized"

La cúpula, amb el sol darrera

Foto en el pont

Corrent a la vora del riu

Ell llegeix; ella l'excolta i comenta

Enamorats

Missatges

Trobada de veins