Archive for the category "People"

Dins el bus

Pensaments

Complicitats

De les lectures

Pl. Bilbo

Els musics del carrer

Parada de bus

Aigua

Canvi d’horari

Hora de berenar