Archive for the month "Novembre, 2019"

Entrada verda

Passeig de tardor

De nit al pont

Balconades

Movent les castanyes

Pinxos

El cafè

La ciutat, de nit

Verd al balcó

Descollant el fanal