Archive for the month "Juliol, 2019"

Campaneta

Després de la pluja

De les plujes

Anyorança

Dels anecs

De pesca

Aquests dies malaïm el sol

Visites…

Pipes

La fulla morta