Archive for the month "Març, 2019"

Feina

La font

Cau la tarda

Reflexes

Quan cau el sol

Distreta…

Arbres florits a la pl. Bilbo