Archive for the month "Març, 2019"

Hora de berenar

Parella al sol

Parella al Urumea

Primavera

Arbre ben florit

De les mirades

Fresqueta i al sol

Feina

La font

Cau la tarda