Archive for the month "Setembre, 2018"

Foto a la font

Parella al riu

Aprofitant el sol

La Real S. va perdre

Passeig dominical

Hora de berenar

Migdiada i cigarret

Solitari

Dues copes de vi

Fent estiraments…