Archive for the month "Setembre, 2018"

Trobada d’amigues

fulles de tardor

Feina

Missatge de veu

Uns corren, altres, esperen

Llum i ombres

Tardor

Més lectures

De les lectures

Seguiment incondicional