Archive for the month "Març, 2018"

Primavera?

Una tarda tranquila

Sed

La por ve del cel

Els arbres de la plaça Bilbo ja floreixen

Trobada

Cigarret i cervesa

S’acosta la primavera…

Descans…

La merla