Archive for the month "Setembre, 2017"

El tunel

L’avi Siset

Cap el túnel

Vespre, al pont.

De les lectures

Pràctiques

Trobada

Entrenament

Una tarda qualsevol

Observadora