Archive for the month "Març, 2017"

Olives…

Més aigua

Primavera?

La canalla

Camps, a Altzo (Euskal Herria)

Riu avall…

hummmmm…