Archive for the month "Novembre, 2016"

Espera…

Torna a ploure

El “nou” edifici de Tabacalera (darrera)

Solitari

Núvols, però ha parat la pluja

La churreria

Foto al riu

Difícil equilibri de llums

Obsevant la pluja

Arreu, aigua!