Archive for the month "Octubre, 2016"

De la comunicació

Nocturn al pont.

Adormits al bus

Curses al Urumea

Agradables visites!

Feina a la plaça

Junts sota la pluja

Parella de… mòbils

Pre-adolescencia

De les lectures