Archive for the month "Juliol, 2016"

La canalla pels aires…

Després de la pluja…

Mòvils…

Passeig amb una mica de pluja

El fumador

Cap tapat!

Agur, Almeria