Archive for the month "Juliol, 2016"

La canalla es distreu

Taronja mort

De les liliàcies

La petanca…

La papallona

La manguera

El fanal

La canalla pels aires…

Després de la pluja…

Mòvils…