Archive for the month "Juliol, 2016"

La canalla es distreu

Taronja mort

De les liliàcies

La petanca…

La papallona

La manguera

El fanal