Archive for the month "Març, 2016"

Plaça Bilbo

De les solituds

“Golfo”

El timbre…

Play Peru

Plantació d’arbres

Passeig de França

Plou a gust de cadasqú…

Dins el bus…

Nova visita!