Archive for the month "Març, 2016"

El movil acompanya…

Peru a Lekunberri

Negres tormentes…

Plaça Bilbo

De les solituds

“Golfo”

El timbre…