Archive for the month "Novembre, 2015"

Espiant les obres…

Arriba el fred

Aixecar voreres…

Esperant el fred…

Voreres ben amples

Cap a la boira

Sport al capvespre…