Archive for the month "Setembre, 2015"

Enjoiada.

S’acosta la tardor…

Xemeneia…

Els joves van depressa

Parella a Pl. Bilbo

Un vas de llet

Tarda de setembre…