Archive for the month "Setembre, 2015"

De les humitats…

Flors en blanc i negre

aigua…

Mala cara…

Enjoiada.

S’acosta la tardor…

Xemeneia…

Els joves van depressa

Parella a Pl. Bilbo

Un vas de llet