Archive for the month "Setembre, 2013"

Un gos curiós

Llum darrera el bosc…

Pistoles…

S’acaba l’estiu!

Del dia de les aranyes…

Peluda…

Nocturn

Obres

Germanor…

Budells oberts!