Archive for the month "Novembre, 2012"

Passeig a darrera hora de sol

Esperant tren…

Dos quarts de sis

Parella al capvespre…

Miren i la petita Vega

Tercera edad…

Dia ventós…